Ημέρα 1: αριστερά από τον Αγ. Φάρος Θεόδωρος στο Αργοστόλι και άρχισε να τραβάει κουπί στις νότιες ακτές της Κεφαλονιάς. Πρώτη στάση παραλία Αβίθου.
Παρακαλώ κάντε μια δωρεά www.desmos.org/donate

Day 1: left from St. Theodore lighthouse in Argostoli and started paddling around the southern coast of Kefalonia. First stop Avithos beach. Please donate www.desmos.org/donateEvery penny counts!!!

Posted by Paddling for Kefalonia on Monday, May 3, 2021