Δήμος Αργοστολίου: Κοπή επικίνδυνων κλαδιών δένδρων σε ιδιοκτησίες, τα οποία προεκτείνονται σε κοινόχρηστους χώρους .

Κοπή επικίνδυνων κλαδιών δένδρων σε ιδιοκτησίες, τα οποία προεκτείνονται σε κοινόχρηστους χώρους .

 Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός των οποίων φύονται δένδρα που λόγω μεγέθους, κλίσης, κατάστασης κλπ. εκτείνονται σε κοινόχρηστους χώρους, να προχωρήσουν στον περιορισμό της κόμης τους, έτσι ώστε να μην προκαλείται δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων και των πεζών και να αποφεύγονται πιθανά ατυχήματα λόγω πτώσης επικίνδυνων κλαδιών.

     Ο Αντιδήμαρχος

   Σαμούρης  Σπυρίδων