Δήμος Σάμης: Πως θα αποκτήσουν τηλεοπτική πρόσβαση οι κάτοικοι 16 περιοχών

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μόνιμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μεσω των ΚΕΠ

(ΦΕΚ 2066/Β’/19.05.2021 ΚΥΑ)Δικαιούχοι του Προγράμματος

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης σύμφωνα με τα παραρτήματα των νόμων 4563/2018 ( Α’169 ) και 4727/2020 (Α’ 184) και πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Σάμης οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών:

 • Γριζάτων (Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ)
 • Διβαράτων, Δρακοπουλάτων, Καλόγηρου (νησίς), Πεταλά (νησίς), Αγίας Ευφημίας, Γεωργακάτων, Δρακάτων, Μακρυώτικων, Μπεκατωράτων, Ξεροπόταμου/Ξηροπόταμου, Ποταμιανάτων (Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ)
 • Άσσου, Πλαγιάς, Καρυάς, Κομιτάτων ( Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ )

Δικαιολογητικά

 1. Ταυτότητα
 2. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ της κύριας και μόνιμης κατοικίας
 3. Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σε ορισμένες περιπτώσεις
 5. Email
 6. Τηλέφωνο
 7. Λ.Π. Θανάτου όταν ο λογαριασμός ΔΕΗ εκδίδεται με τα στοιχεία θανόντα.

Υπηρεσίες που λαμβάνουν οι δικαιούχοι

Οκταετή (8 έτη) πρόσβαση στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και παροχή και εγγύηση εξοπλισμού όπου απαιτείται από την τεχνολογία ευρυεκπομπής των παρόχων που επέλεξαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των 15 πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετραμήνου δηλαδή:

 • Α’ τετράμηνο: 01/02-15/02
 • Β’ τετράμηνο: 01/06-15/06
 • Γ’ τετράμηνο: 01/10-15/10

Ειδικά για την πρώτη φάση του έργου οι αιτήσεις η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από 20/05 – 15/06/2021.

Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα για το σκοπό αυτό.

Σημειώσεις

Ο πολίτης δύναται να υποβάλλει και ο ίδιος αίτηση μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr –https://www.gov.gr/ipiresies/politeskaikathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes )

Οι αιτήσεις στα ΚΕΠ υποβάλλονται αποκλειστικά με ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή μέσω της πλατφόρμας επισκέψεων: rantevou.kep.gov.gr)

Τηλέφωνα

 • 2674360521 (ΚΕΠ Σάμης),
 • 2674360250 (ΚΕΠ Πυλαρέων),
 • 2674360302 (ΚΕΠ Ερίσου)

Email


Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Αμαλία Αλυσανδράτου