Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης: εκφράζουμε τη χαρά μας για την ένταξη των δύο πολύ σημαντικών αναστηλωτικών έργων (στην Ιερά Μονή Φανέντων και την Ιερά Μονή Σισσίων) στο τρέχον ΕΣΠΑ

Ανάρτηση με την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας-Ιθάκης

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173584494141054&id=106995460799958&__xts__%5B0%5D=68.ARB238FIIuSJTMPQFnRNOJH3mNg-5AUr-nX3aWUog_fpdwVj92cR2y8eh8v2I_WXjurOaxDPDjwn2U6VLNhmY4zF2fjjRVZbHmePkZIY9j6d-0Zj2YpotaN-XHqdm0wL0rvb7SJVWPndXUftNhy1-AGhPxRYkNGoJCpQB5CCjWeZjqCckudsfS2mMvfXvrUDpX-2Ee2ulrnOj9hK4BY3gCcmRtT0Kkqe-3_3Jk8YS-W6G6dOOhtbCqoW345VwAQ1WTRSchcKYQ4AfjX_mToHCykVEFbd1MRMr9nMlD6pAGyQmBSd-NjSfds6sJxcWOOX9i7t-FFrXeo3ebDT33Y&__tn__=-R