ΕΚΛΟΓΕΣ “ΕΡΓΑΡΕΣ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΡΕΣ”….

Καθώς οι μέρες προχωρούν….
Το προεκλογικό παιχνίδι θα γίνεται
οξύτερο κι εντονότεροι οι ρυθμοί του…
Οι αποχωρούντες των γλυκών
καρεκλών της εξουσίας, θα προβάλλουν
τις εργάρες τους….
(Επί των δευτεροτριτοτεταρτουσών αναγκών)….
Για τις εγκαταλελειμμένες, στο έλεος του Θεού, Πρωτεύουσες υποδομές της πόλης, θα κάνουν τις γαργάρες τους….

Βαγγέλης Θεοφιλατος του Αθηναγόρα