Εκπαίδευση: Μαρκάτος & Τοτόλου συνυπογράφουν επιστολή για την άμεση διάσπαση των Δήμων Κεφαλονιάς και Κέρκυρας

Με επιστολή της προς τον Υπ. Εσωτερικών, η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ιονίων ζητά την άμεση διοικητική διαίρεση των Δήμων Κέρκυρας και Κεφαλονιάς, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια.

 

Η επιστολή προς Χαρίτση

Αναφορικά με το μείζον θέμα της διοικητικής διαίρεσης των Δήμων, θέλουμε να σας εκφράσουμε την θέση μας για την παραπάνω αναγκαιότητα ιδιαίτερα για τους Νησιωτικούς Δήμους Κέρκυρας και Κεφαλονιάς της δικής μας Περιφέρειας.
Ιδιαίτερα για θέματα εκπαίδευσης, υλικοτεχνικών υποδομών, αλλά και σχολικής στέγης, οι ενιαίοι Δήμοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα σοβαρά προβλήματα κτιριακών υποδομών, σε πάγια αναπτυξιακά αιτήματα, αλλά ούτε και σε καθημερινά ζητήματα λειτουργίας των σχολείων μας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα δύο νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν -ίσως τα σοβαρότερα προβλήματα και ελλείψεις στη σχολικής στέγη πανελλαδικά- την τελευταία πενταετία δεν αξιοποιήθηκαν από πλευράς Δήμων, χρήματα από ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανέγερση σχολικών κτιρίων, βελτιώσεις υποδομών, ενεργειακές αναβαθμίσεις, κ.α. , κάτι το οποίο οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή και μη αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων.
Γι αυτό ζητάμε την άμεση διοικητική διαίρεση των Δήμων Κέρκυρας και Κεφαλονιάς, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια.
Το παραπάνω αίτημα συνυποβάλλουν και οι τέσσερις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δια των Διευθυντών Εκπαίδευσης:
Άνθης Χρήστος Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
Αθηναίος Θεόδωρος Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
Τοτόλου Αγγελική Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
Μαρκάτος Δημήτριος Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Αναδημοσίευση από /www.corfupress.com