Ελένη Μήλα: Να περιποιηθούν οι αρμόδιοι τον τάφο του Ηλία Ζερβού στο Κοιμητήριο Δραπάνου

<<Μόχθους πολλούς και πλείστας θυσίας υποστάς υπέρ πατρίδος συνενεγκών, αντί των οποίων μόνον τας αδικίας του κόσμου συλλέξας, κείμαι ενθάδε.>>
— Επιγραφή στον τάφο του Ηλία Ζερβού
Επ΄ ευκαιρία απευθύνομαι σε όποιον αρμόδιο , προκειμένου να μεριμνήσει για την περιποίηση του τάφου του κορυφαίου των Ριζοσπαστών , αφού  τείνει να μην είναι << οσονούπω >> αναγνωρίσιμος . (κοιμητήριο Δραπάνου)
Μπορεί να είναι ασπρόμαυρη εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο που λέει "b ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ"
Από το fb της εκπαιδευτικού & φιλολόγου Eleni Mila