Εμπορικοί Σύλλογοι Σάμης & Ερίσσου: Ναι στη διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμης και ο Εμπορικός Σύλλογος Ερίσου αναφορικά με την επίκαιρη συζήτηση, σε σχέση με την διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς σε περισσότερους δήμους, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η βούληση των κατοίκων της περιοχής για δημιουργία δήμου που τα όρια του θα ταυτίζονται με τα όρια της πρώην Επαρχίας Σάμης, έχει ήδη εκφραστεί από την άνοιξη του 2010 στην κοινή συνεδρίαση – λαϊκή συγκέντρωση των δημοτικών συμβουλίων Ερίσου – Πυλάρου – Σάμης, που έλαβε χώρα την άνοιξη του 2010 στη Σάμη.

Με εξίσου ρητό και κατηγορηματικό τρόπο εκφράστηκε στις λαϊκές συνελεύσεις που έλαβαν χώρα το έτος 2012 στην Πύλαρο και στη Σάμη.

Υπέρ της διάσπασης αυτής έχει ταχθεί, κατά το παρελθόν, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς και πρόσφατα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Εξυπακούεται ότι η άποψη των συλλόγων μας ταυτίζεται απόλυτα με την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής και υπό το πρίσμα αυτό ζητούμε και διεκδικούμε την ίδρυση δήμου στα όρια της πρώην Επαρχίας Σάμης και μάλιστα από τις προσεχείς εκλογές. Είναι υποχρέωση της πολιτείας, όχι μόνο να προβεί άμεσα στη δημιουργία του δήμου αυτού, αλλά και να θωρακίσει τη λειτουργία του θεσμικά, οικονομικά και με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό.

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες, κινήσεις πολιτών, αποφάσεις φορέων που επιδιώκουν, όπως εμείς, τη δημιουργία του δήμου αυτού.

Δηλώνουμε ότι θα αγωνισθούμε με κάθε μέσο στην κατεύθυνση αυτή, προτείνοντας μέχρι και αποχή από τις προσεχείς εκλογές και ζητούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση του δημοκρατικού και δίκαιου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής.

Σάμη 9/10/18