Επείγον!! —- Urgent!! (English below)

Σας παρουσιάζουμε αυτές οι φωτογραφίες που τα ζωάκια μας είναι χαρούμενα γιατί έχουν την καθημερινή φροντίδα από μας. Για να συνεχιστεί αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια σας. Το ΑΡΚ έχει φαγητό μόνο για τρεις μέρες. Ταΐζουμε περίπου 450 ζώα την ημέρα στο ΑΡΚ και έξω από το ΑΡΚ. Σας παρουσιάζουμε την λίστα τι χρειαζόμαστε καθημερινά για το φαγητό τους.

8 τσουβάλια 20 κιλά Vio terpsi την ημέρα
2 τσουβάλι ξηρά τροφή για γάτες την ημέρα
3 κιβώτια κονσέρβες για σκύλους την ημέρα
1 κιβώτιο κονσέρβες για γάτες την ημέρα
2 μπουκάλες Προπάνιο μεγάλες την εβδομάδα
2 κουτιά μητρικό γάλα την εβδομάδα
1 τσουβάλι 20 κιλά ξηρά τροφή για κουτάβια την εβδομάδα
2 τσουβάλια 15 κιλά ξηρά τροφή για γατάκια την εβδομάδα

Ένα ευρώ το μήνα ζητάμε από τα μέλη της σελίδας μας. Και όποιος άλλος μπορεί να βοηθήσει, γιατί είμαστε σε πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε ενημερώσει και το Δήμο και άλλους φίλους. Περιμένουμε άμεσα την βοήθεια σας για να συνεχιστεί το έργο μας.

Με εκτίμηση
Το Συμβούλιο του Ντορις

————-

Urgent!!

We present to you these photos that our animals are happy because they have our daily care. To continue doing this we need your help. ARK has food only for three days. We feed about 450 animals a day in ARK and outside ARK. Below is the list of what we need daily for their food.

8 sacks of 20 kg Vio terpsi per day
2 sacks of dry cat food per day
3 boxes of canned food for dogs a day
1 box of canned food for cats a day
2 large Propane bottles per week
2 cans of babymilk per week
1 sack of 20 kg dry food for puppies per week
2 sacks of 15 kg dry food for kittens per week

We ask the members of our page for one euro per month. And anyone else please help, because we are in a very difficult time. We have informed the Municipality and other friends. We are immediately waiting for your help to continue our work.

Yours sincerely
The Doris Council

Piraeus Bank
Branch: 1382 Argostoli
Name: Organisation Animal Friends, Municipality Kefalonia Doris
Bank account number: 6382-110096-781 EUR
ΙΒΑΝ: GR59 0171 3820 0063 8211 0096 781
BIC: PIRBGRAA