Έρχονται εκλογές στον Εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Αργοστολίου-Το κάλεσμα Σπύρου Λουκάκη

Στο προσεχές διάστημα θα διεξαχθούν οι εκλογές του ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Συλλόγου Κεφαλονιάς & Ιθάκης το Αργοστόλι και τα Νησιά μας γενικότερα έχουν παράδοση στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και κατοίκους. Ο ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Σύλλογος ο αρχαιότερος επαγγελματικός Σύλλογος των νησιών μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Σημαντικοί συνάδελφοι πέρασαν από τα Δ.Σ. οι οποίοι εργάστηκαν με ανιδιοτέλεια και πρόσφεραν στον εμπορικό κόσμο την σοβαρή και υπεύθυνη εκπροσώπηση του. Οι συνάδελφοι που αποφασίζουν να ασχοληθούν ενεργά δεν αμοίβονται, εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες προσφέροντας μέρος του επαγγελματικού και προσωπικού τούς χρόνου, μάχονται για τα συμφέροντα των κλάδων της αγοράς, συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της αγοράς διά την δημιουργία φιλικότερου και ποιο ελκυστικού περιβάλλον διά τον καταναλωτή.Συζητούν με τους φορείς διά την επίλυση όποιων προβλημάτων, ακούνε τα προβλήματα των συναδέλφων και τα μεταφέρουν στο συλλογικό τους όργανο διά την προσπάθεια της επίλυσης τους. Ολοκληρώνοντας αυτή την θητεία ως Γενικός Γραμματέας θέλω να απευθύνω κάλεσμα στους συναδέλφους των Νησιών μας να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο (Ενωμένοι Επαγγελματίες) καθώς και για μαζική προσέλευση στην ψηφοφορία, διότι η συμμετοχή τους δίνει δύναμη στους ίδιους.

Σπυρίδων Ιωάννου Λουκάκης

Γεν. Γραμματέας Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Κεφαλονιάς & Ιθάκης