Σήμερα Κομιτάτα-Αγ.Σοφιά
μαζί με τα παιδιά της Πεζοπορικής Ομάδας!
Δείτε βίντεο εδώ & εδώ