Φάρσα: “Χρειάστηκε μηνυτήρια αναφορά για να κλείσει μία τρύπα στο οδόστρωμα”! (pics)

Ανάρτηση του Panayote Dimitras

https://www.facebook.com/panayote/posts/10157879455632968?__xts__%5B0%5D=68.ARD6G8EDQO777Q99vrI-pyYCueV8Uj1ydEa522uVuJv_tAazBHfGLhn51nmKave-IU-mNHRwjSuO9zJnegSREJJLaYCHDi7ZKv5VeWZ9_x5Vvo2WLwxD2OBh4XYFG_pGJM_SspeMj1xv6EOg9-3-ZT_rhxusgFhUu2bd8xFipGUp8tGXpF-IX3bbUYHnzaY1_QraT7CrFpUVN3-Ze6jClXzO1NSBf4EEI6LHV8NFgNgYlvK0_0BF9cDD-sNmRl6-DKwQ_Krk6pZZaznXOslDIPWeDBC4jOB2_BM&__tn__=-R