Τα χαμαιτυπία της σκέψης…..ξαναχτυπούν.!! Το έργο της παραλιακής (γουλόστρωτο) είναι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όχι του Δήμου. Είναι χρηματοδότηση του ΠΔΕ του “κακού” Σύριζα. Εδώ ταιριάζει η φράση του ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜΠΑΛΖΑΚ: “ΑΠΟΘΉΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ!!

Από το fb του τοπογράφου μηχανικού Γεράσιμου Φιλιππατου