Χιόνια πίσω, τα ψηλά βουνά,
στο Ληξουράκι, ήλιος και κρύο,
σκληρή όμως κι η κλεφτουριά,
“κόβει τους Μεγαρείς” στο πλοίο….

Βαγγέλης Θεοφιλάτος του Αθηναγόρα