Γασπαρης: Μπράβο Δρακουλογκωνα για το γήπεδο της Πυλάρου!

Ευχαριστώ από καρδιάς τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλλονιάς Παναγιώτη ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΟΝΑ για την δημοπράτηση του γηπέδου της πυλαρου Επίσης τον Αντιδήμαρχο πυλαρο Μιχάλη Γάκη τούς μηχανικούς της Περιφέρειας για την σύνταξης τις μελέτης και τον Μηχανικό τραυλο σταυρό Και όσους βοήθησαν για να πραγματοποιήθη το όνειρο του γηπέδου της πυλαρου για να παίζουν τα παιδιά μάς..

Γιάννης Γασπαρης