Γεράσιμος Βαλσαμης: “Το παραμύθι καλά κρατεί…”

Διαβάστε μια τοποθέτηση πάνω στα άλογα του Αινου

https://www.facebook.com/gerasimos.valsamis/posts/2837087346347891