Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Ένα πολύ σημαντικό, αναξιοποίητο εργαλείο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, που προβλέπεται και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητές περιλαμβάνονται και η συμμετοχή του σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που του αναθέτει η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με έναν προϋπολογισμό, που αφορά αποκλειστικά στα έσοδα από τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων (διεκπεραίωση πληρωμών έργων) και κυμαίνεται γύρω στις 180-200.000 ευρώ περιορίζεται σε έναν απλό γραφειοκρατικό ρόλο με δυνατότητα κάλυψης αποκλειστικά των πάγιων λειτουργικών εξόδων του (μισθοδοσία κ.λπ), της κάλυψης των εξόδων συμμετοχής στις εκθέσεις προβολής αγροτικών προϊόντων και των αποζημιώσεων των μετακινήσεων στελεχών του.

Ένα Περιφερειακό Ταμείο, που ούτε μια ιστοσελίδα δεν ιεράρχησε ως ανάγκη να δημιουργήσει, που μένει ανήμπορο να ανταποκριθεί στο ρόλο και στο έργο του, στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Καμιά αναπτυξιακή προοπτική, καμιά κοινωνική παρέμβαση και δραστηριότητα με τη δημιουργία δομών ή υποστήριξής τους, καμία μελέτη που να απαντά στις πραγματικές ανάγκες των Ιόνιων νησιών, κανένα βήμα καινοτομίας.

Το Π.Τ.Α λειτουργεί με το φιλότιμο των λιγοστών αποσπασμένων υπαλλήλων του, υποστελεχωμένο και αδύναμο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του και τη δυνατότητά του να αποτελέσει έναν αναπτυξιακό μηχανισμό με σημαντικά πλεονεκτήματα για την περιφέρεια.

Περιορίζεται και συρρικνώνεται σε έναν παθητικό γραφειοκρατικό ρόλο, ενώ οι σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες επιτάσσουν την άμεση στελέχωση και αναβάθμισή του.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων επιβάλλεται με ευθύνη της νέας περιφερειακής αρχής να αλλάξει φιλοσοφία και προσανατολισμό, να εισάγει μια νέα αντίληψη στη λειτουργία του και να προσφέρει το αναγκαίο έργο στην κοινωνία των Επτανήσων.

Έχει την ευελιξία, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει σπουδαίο έργο σε τομείς που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Αυτό αποτελεί μια νέα ευθύνη, μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

 

Παναγιώτης Ποζίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

της «Επτανησιακής Πρωτοβουλίας»