Γιατί τόση εγκατάλειψη στην Λειβαθώ?

Γηπεδο Κεραμειες
Αναμένονται συναντήσεις με Περιφερειαρχη Αντιπεριφερειαρχη Δήμαρχο και Πρόεδρο ΚΕΔΗΚΕ για λύση προβλημάτων .
Γιατί τόση εγκατάλειψη στην Λειβαθω?
Πιστεύοντας ότι οι τοπικοί μας πολιτικοί δεν ανηκούν σε αυτούς που τους αρέσουν να ακούνε μόνο ωραία λόγια θα δώσουν κάποιες λύσεις στα προ βλήματα σχετικά με τον αθλητίστο και την νεολαία μας.

Από το fb Nikos Maria Fwkas