Ανάρτηση του Γιώργου Ποταμιάνου

Παρουσίαση της Κεφαλλονιάς και των δυνατοτήτων εναλλακτικού τουρισμού στους εκπροσώπους του τουρισμού. Ξενοδοχείο "…

Posted by George Potamianos on Monday, June 21, 2021