ΓΉΠΕΔΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ- ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ ΚΆΝΤΕ ΚΆΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΊΑ ΜΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ ΝΑ ΖΗΤΆ ΤΑ ΑΥΤΟΝΌΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΉΠΕΔΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 5*5 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ.
ΟΙ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΉΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΈΤΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΕΣ ΑΦΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΠΡΟΠΌΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΆ ΕΏΣ ΣΉΜΕΡΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ10 ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΊΣ 10 ΣΕΠΤΈΜΒΡΗ ΕΏΣ ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΊΣΤΗΚΕ ΚΑΝΈΝΑΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ.
ΤΑ ΠΑΡΆΠΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΉΤΑΝ ΈΝΤΟΝΑ.
ΣΉΜΕΡΑ ΌΜΩΣ ΑΝΤΊ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΎΤΑΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΈΛΑΒΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟΝ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΗΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΈΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΚΑΝ ΣΤΟ ΓΉΠΕΔΟ ΝΑ ΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ ΌΤΑΝ ΑΥΤΟΊ ΈΧΟΥΝ ΑΦΉΣΕΙ ΣΤΟ ΈΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΎ ΤΌ ΓΉΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 5*5 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΉΘΕΛΕ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΊ ΝΟΜΙΚΆ ΚΑΤΆ ΠΑΝΤΌΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ. ΎΣΤΕΡΑ ΌΜΩΣ ΑΠΌ ΣΥΝΟΜΙΛΊΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Κ.ΔΉΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΗΚΕ ΟΤΙ ΣΎΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΎΝ ΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΌΤΙ ΑΠΌ ΑΎΡΙΟ ΘΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΘΑΡΊΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΉΡΙΑ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΌΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΝΈΒΑΛΕ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ.
ΥΠΌΨΙΝ ΌΤΙ ΤΟ ΓΉΠΕΔΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΟΥΝ 6 ΟΜΆΔΕΣ ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΏΝ ΑΦΟΎ ΤΟ ΓΉΠΕΔΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ.

Από το fb Α.Ο Φωκάτα