Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-Μια προσπάθεια,με λάθη και παραλείψεις,που δεν ολοκληρώνεται

Από το 2010 μέχρι σήμερα οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων αλλά και η πλειονότητα της κοινωνίας, σταθερά επαναλαμβάνουν ότι η ορθή και ισορροπημένη απόφαση για την αποτελεσματική οργάνωση της Α΄θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κεφαλλονιά είναι η συγκρότηση και λειτουργία τεσσάρων (4) Δήμων στο νησί.

Με τη διαρροή σχετικής τροπολογίας το τελευταίο διάστημα, μαθαίνουμε ότι προτείνεται από την Κυβέρνηση η δημιουργία τριών (3) Δήμων στην Κεφαλλονιά παρά τις εκφρασμένες απόψεις των τοπικών κοινωνιών και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης.

Είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε, επειδή πολλοί κόπτονται στα λόγια μόνο για την Ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική της χώρας, ότι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας που έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων (Ν.1850/1989) στο άρθρο 5 αναφέρει:

«Για κάθε μεταβολή των εδαφικών ορίων, πρέπει να ζητείται προηγουμένως η γνώμη των ενδιαφερόμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης…»

Σήμερα βέβαια η γνώμη αυτή δεν ζητήθηκε καθόλου αλλά και όταν ζητήθηκε στο παρελθόν δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη για την τελική απόφαση.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” ΗΤΑΝ:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

 

Θυμίζουμε ότι στη διαδικασία εφαρμογής του Προγράμματος “Καλλικράτης” τοπικοί φορείς αλλά και οι πρώην Δήμοι είχαν διατυπώσει τις προτάσεις τους. Τελικά η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, που εκπροσωπούσε τους Δήμους και τη μοναδική Κοινότητα της Κεφαλλονιάς,  με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 9 Μαΐου 2010 επιβεβαίωσε τη θέση της για τη συγκρότηση και λειτουργία τεσσάρων (4) Δήμων στην Κεφαλλονιά και συγκεκριμένα:

  1. Δήμος Αργοστολίου (περιλαμβάνονται οιΔήμοι Αργοστολίου, Λειβαθούς και η Κοινότητα Ομαλών)
  2. Δήμος Παλικής (ως είχε)
  3. Δήμος Ελειού-Πρόννων (ως είχε)
  4. Δήμος Σάμης (Δήμοι Ερίσου, Πυλάρου και Σάμης)

Για την ολοκλήρωση με επιτυχία αυτήςτης διαδικασίας έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών να λάβει σοβαρά υπόψη τη γνώμη της κοινωνίας, των ενδιαφερόμενων φορέων, των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τεχνοκρατικών οργάνων όπως το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς, για την εφαρμογή του Προγράμματος οι απόψεις και οι αποφάσεις αυτές δεν λήφθηκαν υπόψη, ο “Καλλικράτης” αστόχησε στο χωροταξικό και από την επόμενη κιόλας ημέραδιατυπώθηκαν διαμαρτυρίες και ξεκίνησαν προσπάθειες για χωροταξική αναδιάρθρωση των Δήμων ιδιαίτερα στα μεγάλα νησιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΗΜΩΝ

 

Υπενθυμίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς συζήτησε το θέμα αυτό σε συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013. Αφορμή για τη συζήτηση  ήταν οι κινήσεις που είχαν ξεκινήσει εκείνη την περίοδο από το Υπουργείο Εσωτερικών για διάσπαση των Δήμων των μεγάλων νησιών για τους οποίους είχαν διαπιστωθεί προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την πρόταση για δημιουργία τεσσάρων (4) ισχυρών Δήμων με στόχο να υπηρετηθεί η αποκέντρωση, η ανάπτυξη και η ιδέα της πολυκεντρικής Κεφαλλονιάς.

Τα κέντρα τους θα ήταν εκείνα που έχουν αναπτυχθεί από την ίδια τη ζωή, δηλαδή:

  • Αργοστόλι
  • Ληξούρι
  • Σάμη
  • Πόρος

Επισημαίνουμε ότι η απόφαση αυτή είχε ψηφισθεί από ένα σημαντικό αριθμό Δημοτικών Συμβούλων και της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 314/ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς συνεδρίασε στις 26 Οκτωβρίου 2018 με δική του πρωτοβουλία σχετικά “με τη φημολογούμενη διάσπαση ή μη του Δήμου Κεφαλλονιάς”, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του θέματος. 

Όπως φαίνεται στη σχετική απόφαση από τους τριάντα επτά (37) παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους, οι είκοσι (20) ψήφισαν υπέρ της διάσπασης του Δήμου Κεφαλλονιάς σε δύο ή περισσότερους Δήμους. Από αυτούς οι δεκαπέντε (15) ψήφισαν υπέρ της δημιουργίας τεσσάρων Δήμων.

 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

Με τον “Καλλικράτη” χάσαμε το μέτρο, βρεθήκαμε στην άλλη άκρη και τελικά δημιουργήθηκαν τεράστιοι, δυσλειτουργικοί Δήμοι χωρίς συνοχή και ομοιογένεια. Χάθηκε η εγγύτητα προς τον πολίτη που είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμος δηλαδή να λειτουργεί δίπλα και κοντά στον πολίτη και στην κοινωνία και οι πολίτες από την άλλη πλευρά να μπορούν να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στο Δήμο για να λύνουν τα προβλήματα τους .

Τελικά φτιάξαμε ένα θεσμό Διοίκησης αλλά όχι ένα θεσμό Αυτοδιοίκησης.

Στην Ελλάδα ο μέσος πρωτοβάθμιος Καλλικρατικός ΟΤΑ έχει 34.780κατοίκους και έκταση 406 τετραγωνικά χιλιόμετρα τη στιγμή που οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (27) είναι 5.630 κάτοικοι και 50 τετραγωνικά  χιλιόμετρα.

Στη Γερμανία ο μέσος όρος κατοίκων ανά Δήμο είναι 5.900 κάτοικοι, στη Γαλλία είναι 1.600 κάτοικοι, στην Ιταλία είναι 7.100 κάτοικοι και στην Ισπανία είναι 4.900 κάτοικοι.

Σε όλη την Ευρώπη οι Δήμοι είναι κοντά στους πολίτες , αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες ιδίως κοινωνικέςπου είναι απολύτως αναγκαίες ειδικά σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης .

 

Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Με τη σχετική τροπολογία που έγινε γνωστή προτείνεται η δημιουργία τριών (3) Δήμων στην Κεφαλλονιά. Ο Δήμος Ληξουρίου με πραγματικό πληθυσμό 7.138 κατοίκους, ο Δήμος Σάμης με 5.585 κατοίκους και ο Δήμος Αργοστολίου με 25.359 κατοίκους.

Δημιουργούνται δύο μικρότεροι Δήμοι και ένας ακόμη θηριώδης Δήμος με επίκεντρο την πρωτεύουσα του Νομού και με διπλάσιο πληθυσμό και από τους δύο άλλους μαζί.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επαναλάβουμε ότι ήδη στη χώρα μας παρουσιάζεται υπερβολική συγκέντρωση  διοικητικών θεσμών , υπηρεσιών , δραστηριοτήτων και τελικά πληθυσμού στις Πρωτεύουσες των Νομών .

Οι περισσότερες πρωτεύουσες Νομών συγκεντρώνουν πλέον από το 1/3 έως και το μισό του πληθυσμού του κάθε Νομού .

Θηριώδεις Δήμοι με επίκεντρο τις πρωτεύουσες των Νομών μεγαλώνουν το πρόβλημα και οδηγούν σε μαρασμό τις περιφερειακές περιοχές των Νομών .

Οι προτάσεις της κοινωνίας και οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης  για τη δημιουργία και λειτουργία τεσσάρων (4)  Δήμων στην Κεφαλλονιά, πρώτα και κύρια, δίνει λύση και απάντηση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και υπηρετεί την ιδέα για μια ισόρροπα ανεπτυγμένη, πολυκεντρική Κεφαλλονιά

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

 

Με την τροπολογία η περιοχή Ελειού-Πρόννωνεντάσσεται στο Δήμο Αργοστολίου, όμως μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα ξεχωριστό Δήμο με επίκεντρο τον Πόρο.

Αποτελεί μια ιστορικά διακριτή περιοχή, έχει έκταση 111,687 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πραγματικό πληθυσμό 4.815 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή 2011), σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, το Λιμάνι του Πόρου που αποτελεί την πιο σημαντικήπύλη εισόδου στο νησί και έσοδα που τον καθιστούν απόλυτα βιώσιμο και λειτουργικό.

Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Πόρος απέχει από το Αργοστόλι περίπου 40 χιλιόμετρα με ότι αυτό συνεπάγεται για την επικοινωνία με την έδρα του Δήμου και την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Παράλληλα επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Ελειού-Πρόννων ήταν εκείνος που έκανε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, εξασφάλισε την αρχική χρηματοδότηση και υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ στο Νομό “Αποχετευτικά Δίκτυα και Βιολογικός Καθαρισμός Σκάλας-Πόρου” συνολικού προϋπολογισμού μέχρι σήμερα περίπου 12.000.000 Ευρώ.

Παράλληλα είναι χαρακτηριστικό ότι στην αξιολόγηση που έγινε το 2009 από το Υπουργείο Εσωτερικών και στην κατάταξη των Δήμων της χώρας  με βάση την αξιοποίηση πόρων, προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, ο Δήμος Ελειού-Πρόννωναξιολογήθηκε θετικά και σε υψηλή θέση.

Με την τροπολογία  που έγινε γνωστή, οι αποφάσεις που αφορούν την περιοχή Ελειού-Πρόννωνδεν λαμβάνονται υπόψη, οι απόψεις και οι προτάσεις των κατοίκων αγνοούνται.Μάλιστα προτείνεται η δημιουργία του Δήμου Βελβενδούστο Νομό Κοζάνης με πληθυσμό 3.553 κατοίκους.

Και δεν φτάνει μόνο αυτό, η Κοινότητα Αγίου Νικολάου αποσπάται από τη Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων και εντάσσεται στο Δήμο Σάμης.

Όπως ορθά αναφέρει και η ανακοίνωση των κατοίκων, η Κοινότητα Αγίου Νικολάου ανήκει από το 1984 στην Οικιστική Ενότητα-Ανοικτή Πόλη των Πρόννων με κέντρο τον Πόρο.

Ήταν μέλος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου και τουΣυμβουλίου Περιοχής Πρόννων. Μάλιστα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Νικολάου ήταν και Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής.

Στη συνέχεια  αποτελούσε Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Ελειού-Πρόννων και Τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων. Οι κάτοικοι έχουν σπίτια και περιουσίες στον Πόρο και εκεί απευθύνονται για όλες τις υπηρεσίες.

Τελικά όχι μόνο δεν προτείνεται η δημιουργία Δήμου στην περιοχή αλλά αποσπάται και τμήμα της και εντάσσεται σε άλλο Δήμο παρά τη θέληση των κατοίκων.

Οι κάτοικοι της περιοχής Ελειού-Πρόννων θέλουν να γνωρίζουν: Ποιοί είναι εκείνοι  που θα αναλάβουν την ευθύνη για την απαξίωση και την υποβάθμιση της περιοχής τους?

Η χωροταξική αναδιάρθρωση του Δήμου Κεφαλλονιάς είναι αναγκαία, όμως η σχετική απόφαση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις  και να είναι λειτουργική προς όφελος των κατοίκων όλων των περιοχών του νησιού.

 Ανδρέας Ζαπάντης

Πρώην Δήμαρχος Ελειού-Πρόννων

Δημοτικός Σύμβουλος Κεφαλλονιάς