Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Ήμουν  κι’  εγώ  ένας  απ’  αυτούς  που  τάχτηκα  τότε,  υπέρ  του  ενιαίου  Δήμου Κεφαλονιάς.                                                                                                                                                                                             Η  μακρά  μου  διαδρομή  στο  συνδικαλιστικό  κίνημα,  με  δίδαξε  ότι  ο  κατακερματισμός  και  η  πολυδιάσπαση  είναι  ότι  το  χειρότερο  και  αποτελούν  αρνητικά  στοιχεία  για  να  υπάρξουν  επιτυχίες  και  αποτελεσματικότητα  στους  στόχους  μας.                                                                                Απόψεις  περί  ομογένειας  και  αμεσότητα  του  πολίτη,  για  να  δικαιολογηθεί  η  πολυδιάσπαση  σε  μικρούς  Δήμους  δεν  έχουν  βάση,  αφού  ο  δικός  μας  ενιαίος  Δήμος  είναι  ένας  μικρός  σχετικά  Δήμος  που  δεν  ξεπερνά  τους  40000  κατοίκους.                    Είναι  γνωστό  ότι  στη  χώρα  μας , αλλά  και  σε  άλλες  χώρες  υπάρχουν  πολλοί  Δήμοι  των  εκατοντάδων  χιλιάδων  και  ακόμη  εκατομμυρίων  κατοίκων.                Στη  δική  μας  περίπτωση  λοιπόν , με  έναν  σχετικά  μικρό  πληθυσμό , ο  ένας  Δήμος   θα  μπορούσε  να  λειτουργήσει  επιτυχώς , θα  ήταν πιο  ισχυρός, με  πληρότητα  σε  προσωπικό  και  μέσα , με  καλύτερα  στελεχωμένες  υπηρεσίες  και περισσότερο  αποτελεσματικός. Επίσης  το  Δημοτικό  Συμβούλιο θα ήταν επιλεγμένο από  ένα  ευρύτερο  κοινωνικό  σύνολο και  θα  λειτουργούσε  με  συνέπεια  και  σοβαρότητα  για  μια  ισομερή  ανάπτυξη  του  Νομού  μας.                                                    Θα  μπορούσε  η  Δημοτική  αρχή  να  αποκεντρώσει  αρμοδιότητες  στις  Δημοτικές  ενότητες  και  να  τις  στελεχώσει  με  υπηρεσίες  για  την  άμεση  εξυπηρέτηση  των  πολιτών. Δυστυχώς  η  Δημοτική  Αρχή του  ενιαίου  Δήμου  για  δυο  Καλλικρατικες  θητείες  δεν  μπόρεσε  να  ανταποκριθεί  στο   ρόλο  της  για  ισομερή  ανάπτυξη  του  Νομού  μας  και  η  παντελής  εγκατάλειψη  της  περιφέρειας   δικαιολογούν  πλήρως  την  καθολική  απαίτηση  του  λαού  μας  για  τη  διάσπαση  του  ενιαίου  Δήμου. Όλα  αυτά τα  χρόνια  έλειψαν  από  το  Νομό  μας  τα  μεγάλα   αναπτυξιακά  έργα,  ενώ  τα  καθημερινά  προβλήματα  της περιφέρειας   γίνονταν  όλο  και  περισσότερα.

Ο    συγκεντρωτισμός   υπηρεσιών  στη  πρωτεύουσα , δυσκόλεψε   αφάνταστα  τους  κατοίκους  της  περιφέρειας  και  έζησαν  την  εγκατάλειψη και  την  μοναξιά. Έτσι  η  διάσπαση έχει καταστεί  αναγκαία  και  το  μεγάλο   ερώτημα  που  προκύπτει  τώρα  είναι  ‘’ποια η ΕΠΟΜΕΝΗ  ΜΕΡΑ;‘’. Είναι  γεγονός   ότι  με  τις σημερινές  συγκυρίες,  η  επομένη  μέρα  δεν  θα  είναι  ρόδινη ,  τουλάχιστον  σε  ότι  αφορά  το  Δήμο  Ληξουρίου, εξ΄ αιτίας  των  συσσωρευμένων   προβλημάτων   λόγω  της   εγκατάλειψης,  αλλά και  γιατί  η  περιοχή  μας  έχει  πληγεί  από  τους  σεισμούς  εδώ  και  τέσσερα  χρόνια  χωρίς  να  έχουν  αποκατασταθεί  οι  ζημιές.

Για  να  αντιμετωπιστούν  λοιπόν  αποτελεσματικά  τα  προβλήματα, απαιτούνται:

1] Στήριξη  των  νέων  Δήμων  από  την  Κεντρική   Εξουσία.

2] Τα  άτομα  που  θα  κληθούν   να  υπηρετήσουν  τους  νέους  Δήμους,  να  είναι  ικανά, να  έχουν  γνώσεις,  να  δουλέψουν  σκληρά   και  να  αγαπούν   τον  τόπο  τους.

3] Να  υπάρχει  σύμπνοια  και  συνεργασία   των  συμβούλων  όλων  των  παρατάξεων.   και

4] Να  υπάρξει  μαζική  συμμετοχή  των  πολιτών  ανεξαρτήτου  κομματικής  προέλευσης,  στη  προσπάθεια  ανασυγκρότησης  του  τόπου.

Μάκης  Θεοτοκάτος

πρ.   Δήμαρχος   Ληξουρίου