Ηλίας Κουρκουμέλης: Πρόβλημα με τον φωτισμό στα Σιμωτάτα

Ανάρτηση από τον πρώην Αντιδήμαρχο Λειβαθούς Ηλία Κουρκουμέλη

https://www.facebook.com/iliaskourkoumelis/posts/3724469857620331