Ιστορικά σήμερα η Κοινότητα Διλινάτων κατά την τρίτη συνεδρίαση του 2021 ψήφισε ομόφωνα το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης τιμώντας το παρελθόν και το μέλλον μας με το ψήφισμα μας.
Με τοις οικογένειές των φωνευθεντων συγχωριανών μας κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο θα αποστείλουμε από κοινού προς το Γ.Ε.Σ την ανεύρεση των λειψάνων των πέντε συγχωριανών μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας και τον επαναπατρισμό και ενταφιασμό στο χωριό μας.
ΚΟΣ. Δ . ΚΑΠΠΑΤΟΣ
ΚΟΣ. Ζ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΙΩΑΝ. Π. ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΒΑΠΤ. Ν. ΦΩΗΣ
Από το fb του Προέδρου των Διλινάτων Τάσου Τζωρτζάτου