Ιθάκη-Αστακός μόνο σε 2 ώρες & 15 λεπτά με το “Άγιος Γεράσιμος”

Ανάρτηση του Σταύρου Δελλαπόρτα

https://www.facebook.com/steve.doorman/posts/10159098746844769?__xts__%5B0%5D=68.ARCR1jt_ginTKR1Mcwd4uFw9h5mVcuUQWlpkxizvPuI2JjlcJbFsGHBqk4Il7RkD5awsG2cOSIwH0-Rknds1bUQSr5pToF2KjJ1W0CQjT9BunHvX6YsDHzbZItpOkSky2ceSuB-SiccZQX4UqchVzrjlZAvgVHJcpCtOwfiojv_vzitMJBhS04qT7GcZ2Cn2nToMD9MhTYKHR-qAw_wF_qPSSduT_vcAAG-b_ueVLnOUmjTSi9jDmB_3hTp_49ZET3bDf4MrLTXO76qIGVdJoczzYuKOO0A&__tn__=-R