Άγιος Αντρέας, έτοιμος. Τους ευχαριστούμε όλους όσους προσέφεραν σε χρήματα, σε κόπο και προσωπική εργασία.

Άγιος Αντρέας, έτοιμος. Τους ευχαριστούμε όλους όσους προσέφεραν σε χρήματα, σε κόπο και προσωπική εργασία.

Posted by Thanasis Livitsanis on Wednesday, April 14, 2021