Καμία απόφαση ακόμα για μουσική στην εστίαση και επέκταση ωραρίου

Από βδομάδα λένε οι πληροφορίες θα ληφθούν οι αποφάσεις για μουσική στην εστίαση και επέκταση ωραρίου και αυτό γιατί στην κυβέρνηση θέλουν να πέσουν και άλλο τα κρούσματα πριν πάρουν και άλλες αποφάσεις.