Κατελειός: Πάλι τα ίδια με τα σκουπίδια (pics)

Μόλις επέστρεψα από τη συλλογή του πολίτιμου υλικού….

Πάλι τα ίδια. …ξανά και ξανά. …

Δεν οφέλησαν σε τίποτα οι πινακίδες υποδοχής στις εισόδους των χωριών μας. …σκουπίδια. …παντού σκουπίδια. …

Όμως γενικό συμπέρασμα στα πιο πολλά ήταν χαρτομάντηλα μια χρήσης. ..

Άρα υπακούμαι να φροντίζουμε τα χεράκια μας για την υγεινή μας προστασία από τον κορονοιό. …

Γιατί να μην μαθαίνουμε και στο μήνυμα να μην πετάμε σκουπίδια στους δρόμους μας.

Αυτό μας προσβάλει σα λαό. …

Ευχαριστώ. …

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818864581551224&id=1769557276481965&__xts__%5B0%5D=68.ARBG2DuAo3is0msN2JX0WaEYwd8nSj1tHue_2HOPoafVD6z6tiZa1i-mCYJtInvTb0ehbhABXH6pjZhD7O58TTjw5QxIK3iVoR6MvA6SJfwlG9_5BDmV2uY9JgVlzgEXbyGEbgOWsrwEbV6VwIHIBdfecBkSYYXyqZP51pfjRyDVlvo-bPL5Qcf5XQBU8rQSXKgJrm_ul1B215-SP_akvhTggwgv2fvvMfz8TkG1YKqtr0ROp8oXYpyRXLQApbkCkiKLAY0LrlyOEkokMDFcUY8mZIVwilYzbpKozjBlmFq_H5bNIabbjcPegpVJY5x6cB6SdRgFfUcHbBPhUU5s9IEhiLmL&__tn__=-R

Από το fb Κατελειός Μοναδικός