ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Στην συνάντηση για την συζήτηση του προγράμματος του ΕΣΠΑ για τα εργα της Κεφαλονιάς και Ιθάκης έγινε μία ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση με ολους τους φορείς , Δήμους , φορείς , ιδρύματα , και αναλύθηκε η πορεία των έργων , οι αδυναμίες των φορέων υλοποίησης , οι δυσκολίες των φορέων για την υλοποίηση των μελετών και αλλά πολλά που έχουν σχεσει με την υλοποίηση των έργων που τρέχουν .
Ήταν μία συζήτηση ουσίας που σε τέτοιο επίπεδο είχε να γίνει από την εποχή του περιφερειάρχη Σωτήρη Βόσδου .
Η συζήτηση για το επόμενο ΕΣΠΑ 2021-2027 ήταν μία συζήτηση κατάθεσης προτάσεων από ολους τους φορείς για την συγκρότηση της συνολικής πρότασης της ΠΙΝ προς το Υπουργείο όπου θα δημιουργηθεί το προγραμμά και ο προϋπολογισμός . Τέτοιες συζητήσεις είχαμε κάνει οταν δημιουργούσαμε το ΕΣΠΑ 2014-2020 .

Σωτήρης Κουρής