Κεφαλονιά: Διακοπή ρεύματος την Κυριακή-Δείτε σε ποιες περιοχές

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών συντήρησης θα γίνει
διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΚΥΡΙΑΚΗ 6.6.2021 από 09:00 έως 13:00 στο
τμήμα της Πόλεως Αργοστολίου που ορίζεται μεταξύ των οδών Δελλαδέτσιμα-Χαροκόπου Γερουλάνου και Ριζοσπαστών.
Για το παραπάνω χρονικό διάστημα οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως
συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851,
26710 29286 εσωτ. 125, 126 .
Αλεξάνδρα Γ. Γασπαρινάτου
Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς