Κεφαλονιά: Έτσι θα είναι ο καιρός την 25η Μαρτίου

https://www.facebook.com/faraklata.weather.9/posts/781987982965401