Κεφαλονιά: Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα λειψυδρίας και αποχέτευσης στο Φισκάρδο (εικόνα)

Στο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την αποσυμφόρηση της αποχέτευσης

ορθώς έπραξε ο πρόεδρος του Φισκάρδου

και στέλιασε εδεκεί στον Απολυτό τα αποχωρητήρια όπως ήταν για τις ανάγκες ξένων και δικών