Καλό μήνα σ’ όλους σας! Μόλις εντόπισα στο Πόρο αυτό το σκάφος, που μάλλον είναι πλατφόρμα εξόρυξης, να κινείται νότια στο Ιόνιο!

Σπύρος Καγκάδης