Γέμισαν τα ΠΕΡΑΤΑΤΑ γλάρους
Από το fb του Διονύση Φραγκισκάτου