Κεφαλονιά: “Η Αστυνομία πρέπει να βρίσκεται κοντά στα ίχνη των κλεφτών του οινοποιείου “Φοίβος””!

Ανάρτηση από τον Theodore Orkopoulos

https://www.facebook.com/theodore.orkopoulos/posts/10215700425463912