ΚΙΜΙΛΙΑ SOS
Πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένοι….
η παραλία είναι προσβάσιμη χρειάζεται άμεσα καθαρισμό