Κεφαλονιά: “Πότε θα αρχίσουν τα έργα στη Φάλαρη;”

Καλησπέρα

θα ήθελα να ρωτήσω μήπως ξέρετε πότε θα αρχίσουν τα έργα για τη φαλαρη

που από τις βροχές σε κάποια σημεία έχει πάθει καθίζηση ο δρόμος

και αυτός ο δρόμος είναι ευκολία για εμάς που μένουμε στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟ

αλλά και για τα γύρω χωριά ακόμα και για την Αγία Ευθυμία;

Κάτοικος Μακρυωτικων