Κεφαλονιά: “Πράγματι ο φετινός Μάρτιος θα καταγραφεί ως ο πιο κρύος της τελευταίας δεκαετίας”

https://www.facebook.com/faraklata.weather.9/posts/781958586301674