Κάποιοι Ρισιάνοι θέλοντας να συμβάλουμε στον αγώνα των ημερών κατά των ανεμογενητριών, γράψαμε ένα κείμενο και το υπογράψαμε.