Κεφαλονιά: Τα 6 προβλήματα του νέου Χωροταξικού-Η σύσκεψη των αρχών

Τις 16/2/2019 δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση των Σταθάκη Γεωργίου (υπουργός) και Φάμελου Σωκράτη (αναπληρωτής υπουργός) Φ.Ε.Κ. αρ. φύλλου 16/5/02/2019 Τεύχος Α.Α.Π. (αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων), σχετικά με την:

Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού πλαισίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιβαλλοντική έγκριση αυτού.

Η υπουργική απόφαση αυτή αναφέρει, στο Άρθρο 11 (σελίδα 185) Χωρική Διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων συγκεκριμένα: Κεφάλαιο ΣΤ. Περιοχές Ανάπτυξης Τουρισμού.

Καθορίζει τρεις τουριστικές περιοχές: 1.1 Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές: Κέρκυρας, Ζακύνθου. 1.2 Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές.: Λευκάδα και Κεφαλονιά. 3. Περιοχές με με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. Σε ότι αφορά στους όρους της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, δίδονται οι εξής κατευθύνσεις:

α) Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές:

αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε είκοσι (20) στρέμματα και θέσπιση μεγίστης πυκνότητας 8 και 9 κλινών ανα στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων.

β) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές:

Αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δέκα (10) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9, και 10 κλινών ανα στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4, και 3 αστέρων. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος….

γ) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού: Αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας τα 15 στρέμματα και θέσπιση μεγίστης πυκνότητας τα 8, 9 και 10 κλινών ανα στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4, και 3 αστέρων. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, ….

Ιδιαίτερα για την Κεφαλλονιά οι Χωρικές Ενότητες Τουρισμού καθορίζονται οι παρακάτω: -Περιοχές παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού: Νοτιοανατολική παράκτια ζώνη Παλικής, παράκτια ζώνη από το αεροδρόμιο μέχρι τα Λουρδάτα, παράκτια ζώνη Κάτω Κατελειός-Ρατζακλί-Σκάλα-Λεύκες-Πόρος, περιοχή Σάμη Καραβόμυλος. -Περιοχές ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού: λοιπές παραλιακές περιοχές, ενδοχώρα, εκτός των χωρικών ενοτήτων κτηνοτροφίας και δευτερογενούς τομέα. Οι γενικές κατευθύνσεις στις παραπάνω περιοχές είναι: Ο περιορισμός και σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, και κατά προτεραιότητα η κατάργηση των παρεκκλίσεων κατά μήκος των οδικών αξόνων. Η δημιουργία γκολφ Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, εφόσον εξασφαλισθούν οι απαιτούμενοι υδάτινοι πόροι, από Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων, Αφαλάτωση ή άλλο παρόμοιο τρόπο, εξαιρουμένων της χρήσης υδάτων από δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, άντλησης.

Με βάσει τα παραπάνω αλλά και από άλλους περιορισμούς που αναφέρονται σε άλλα άρθρα προκύπτουν τα παρακάτω προβλήματα:

1)Καταργείται η ανέγερση ξενοδοχείων σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό που έχουν επιφάνεια, από 4.000τ.μ. μέχρι 19.999τ.μ. για τις αναπτυγμένες περιοχές και από 4.000τ.μ. μέχρι 9.999μ2 για τις αναπτυσσόμενες περιοχές, και 4.000τ.μ. μέχρι 14.999τ.μ για τις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.

2)Η αδυναμία ύπαρξης μεγάλων ιδιοκτησιών στα Επτάνησα και ιδιαίτερα στην Κεφαλλονιά που οφείλεται στον κατακερματισμό της ιδιοκτησίας. Με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου θα αποδειχθεί το παραπάνω τεράστιο πρόβλημα.

3)Αν λάβουμε υπόψιν μας τον μεγάλο ορεινό όγκο του νησιού μας, τους μελλοντικούς δασικούς χάρτες και τις δικαστικές χρονοβόρες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, τις Ζώνες οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες αρχαιολογικές, ως γη υψηλής παραγωγικότητας η αρδευτικές, τα ρέματα και την διαδικασία καθορισμού αυτών, την μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα με ενοικιαζόμενα και βίλλες κλπ. στην περιοχή της Λειβαθούς, με μαθηματική ακρίβεια μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι είναι ελάχιστες οι μεγάλες ιδιοκτησίες που να πληρούν τις προδιαγραφές για τουριστική εκμετάλλευση.

4)Τέλος λόγω της μεγάλης μετανάστευσης από τις αρχές του εικοστού αιώνα, μετά τον πρώτο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον εμφύλιο και τον καταστρεπτικό σεισμό του 1953, υπάρχουν ιδιοκτησίες με 20, 30 και 40 συνιδιοκτήτες, πολλοί δε από αυτούς είναι κάτοικοι δεύτερης και τρίτης γενιάς που διαμένουν στο εξωτερικό και πιστεύω ότι είναι τεράστιος άθλος να τους βρεις όλους για να ολοκληρώσεις την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των.

5)Στα υπάρχοντα ξενοδοχειακά καταλύματα με ιδιοκτησίες μικρότερες των παραπάνω καθορισθέντων, οι ιδιοκτήτες των δεν μπορούν να προχωρήσουν σε επεκτάσεις. Δηλαδή, ένα γήπεδο επιφανείας 9.500,00τ.μ. με δυνατότητας δόμησης 1.900,00τ.μ. στο οποίο υπάρχει ξενοδοχείο επιφανείας 1.500,00τ.μ., ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να προχωρήσει σε επέκταση των εγκαταστάσεων!!!!!!.

6)Καταργείται η δημιουργία εξειδικευμένης μορφής ξενοδοχείων όπως τα boutique Hotels, τα μικρά Θεματικά Ξενοδοχεία, Art HotelVegan HotelFamily Hotel κλπ. γιατί η σχέση αγορά οικοπέδου κατασκευή κτίσματος και εκμετάλλευση είναι ασύμφορη. Δεν είναι δυνατόν για ένα ξενοδοχείο 15-25 δωματίων, να αγοράσεις 10 ή 15 στρέμματα.

Με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι: καταργείται έμμεσα η ανέγερση ξενοδοχείων και δημιουργούνται προνομιούχοι οικοπεδούχοι λόγω της μεγάλης υπεραξίας της γης τους. Με τους περιορισμούς αυτούς, όχι μόνον δεν “προστατεύεται” το περιβάλλον, αλλά τουναντίον ευνοούνται λίγοι με μεγάλες ιδιοκτησίες να προχωρήσουν σε τουριστικές εκμεταλλεύσεις με πολλές κλίνες και με πολλά αστέρια, προωθώντας έτσι τον μαζικό τουρισμό. Η σκέψη ότι παροτρύνει όμορους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε συνένωση των ιδιοκτησιών τους, αν αυτό είναι εφικτό, είναι κάτι που θεωρώ πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο. -Η προστασία του περιβάλλοντος καθορίζεται με την χωρητικότητα σε κάθε περιοχή και παραλία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα σημερινά ξενοδοχεία καθορίζονται από την δυναμική σε πισίνες και όχι από την δυναμική της υπάρχουσας παραλίας-πλαζ. Τέλος η πάρα πάνω υπουργική απόφαση δεν είναι νόμος αλλά ένα “ευχολόγιο”, από την στιγμή που δεν έχουν εγκριθεί τα ειδικά διατάγματα, εντούτοις μερικές πολεοδομίες δεν δέχονται την έκδοση οικοδομικών αδειών σε γήπεδα μικρότερα των παραπάνω δεσμευτικών επιφανειών, ενώ σε κάποιες άλλες πολεοδομίες (Κέρκυρα και Ζάκυνθο) συνεχίζουν και εκδίδονται άδειες.

Μετά τα παραπάνω θεωρώ ότι πρέπει να γίνει άρση της παραπάνω υπουργικής απόφασης μέχρι τουλάχιστον την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, ώστε να υπάρξει ο εύλογος χρόνος τροποποίησης της απόφασης αυτής. Για το θέμα αυτό το ΤΕΕ Κεφαλλονιάς-Ιθάκης είχε προσκαλέσει σε συνάντηση, τον βουλευτή του Νομού, Παναγή Καππάτο, τον αντιπεριφερειάρχη Σταύρο τραυλό, τους Δημάρχους Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο, Παλικής Γεώργιο Κατσιβέλη, Σάμης Γεράσιμο Μονιά, τον Σύλλογο Ξενοδόχων Κεφαλλονιάς-Ιθάκης και τους μηχανικούς των Νησιών, στους οποίους γνωστοποίησε το μεγάλο αυτό πρόβλημα για να βρεθεί μια λύση.

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
STUDIO DI ARCHITETTURA
Λειβαδά 2
28100 Αργοστόλι
Κεφαλονιά