Κεφαλονιά: Το ‘εστρωσε σε Διλινάτα, Μιχάτα & Φραγκάτα (pics)

Αναρτήσεις από Faraklata Weather

https://www.facebook.com/faraklata.weather.9/posts/541512290346306

https://www.facebook.com/faraklata.weather.9/posts/541504293680439

https://www.facebook.com/faraklata.weather.9/posts/541489427015259

https://www.facebook.com/faraklata.weather.9/posts/541488213682047

https://www.facebook.com/faraklata.weather.9/posts/541511617013040