Κεφαλονιά: Ξερίζωσαν τα εμβληματικά πευκόδεντρα που στόλιζαν την είσοδο του σχολείου των Φαρακλάτων

AΓANAKTHΣH-ΘΛIΨH-OPΓH

ΠPOKAΛEI TO ΓEΓONOΣ TOY ΞEPIZΩMATOΣ TΩN EMBΛHMATIKΩN ΠEYKOΔENTPΩN ΠOY ΣTOΛIZAN THN EIΣOΔO TOY EIΔIKOY ΣXOΛEIOY ΦAPAKΛATΩN 50 KAI ΠΛEON ETH.

AΠOΛYTΩΣ YΓEIH ΣYMΦΩNA ME THN EKΘEΣH TOY EIΔIKOY ΓEΩΠONOY TOY ΔHMOY.

ME ΠOΣH ΠEPIΣΣEIA ΨYXHΣ KAI XΩPIΣ ΔEYTEPH ΣKEΨH YΠEΓPAΨAN ΓIA TON ΞEPIZΩMO TOYΣ.

AΓANAKTHΣH, OPΓH KAI ΘΛIΨH. NTPOΠH.

ΔHMHTPIOΣ ΠAΠANAΣTAΣATOΣ
TEOΣ ΠPOEΔPOΣ
ΔHMOTIKHΣ KOINOTHTAΣ ΦAPAKΛATΩN