Σιγά σιγά οι στόχοι της κοινότητας αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Μικρά έργα, τα οποία όμως χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια για να πραγματοποιηθούν. Τα έργα αυτά έγιναν με υλικά, που έδωσε ο δήμος και με εργατικά, που πληρώθηκαν από την “παγια” της κοινότητας. Έργα, που αξίζουν να γίνονται για να αναδικνυεται αυτό το μικρό παραδοσιακό χωριό. Νομίζω, ότι οι εικόνες, πριν και μετά, μιλάνε από μόνες τους. Ευχαριστούμε, όσους συντελεσαν για την πραγματοποίηση τους και υποσχόμαστε και συνέχεια.

Σιγά σιγά οι στόχοι της κοινότητας αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Μικρά έργα, τα οποία όμως χρειάζονται μεγάλη…

Posted by Κοινότητα Ριφιου on Sunday, June 20, 2021