Σήμερα δώσαμε όρκο τιμής.!! 

Από το fb του Άγγελου Κωνσταντάκη