Κορωνοιός: “Αυτή η μάχη είναι ήδη χαμένη”

Ανάρτηση του παιδιάτρου Αντώνη Δαρζέντα

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2462175464081528&id=100008672956784