Κορονοϊός: Τι ισχύει για τα γυμναστήρια & τους χώρους θρησκευτικής λατρείας – Πού επιβάλλεται να φοράμε μάσκα-Τα πρόστιμα

Υστερα από μήνες με κατεβασμένα ρολά, τα γυμναστήρια είχαν ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου να υποδέχονται τους πελάτες τους, υπό αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, λόγω του κορονοϊού.

Αναάμεσα στα μέτρα προστασίας ήταν η προπόνηση με ραντεβού των αθλούμενων και η απόσταση ανάμεσα στα όργανα η οποία θα πρέπει να είναι στα δύο μέτρα. Μεταξύ άλλων προβλεπόταν η μη χρήση των αποδυτηρίων για τους αθλούμενους, η υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό, η καταγραφή στοιχείων των αθλούμενων, η απολύμανση των οργάνων μετά από κάθε χρήση, αλλά και η χρονική διάρκεια της προπόνησης.

Μετά όμως την ανακοίνωση για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνιση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των γυμναστηρίων, καθώς δεν περιλαμβάνονται μέσα στους ΚΑΔ που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ.

Τι ισχύει για τους χώρους θρησκευτικής λατρείας

Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών, ευκτηρίων οίκων, τεμενών και συναγωγών), κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της επικράτειας, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τόσο κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, όσο και κατά την προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ’ ιδίαν προσευχή. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.

Τα προσωρινά μέτρα στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43195 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 2775), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Τα πρόστιμα

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ ίδιο είναι το ύψος του προστίμου και για τα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες.

Σύμφωνα, με την εφημερίδα της κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει και τα νέα πρόστιμα για τα καταστήματα που παραβιάζουν τους υγειονομικούς κανόνες προστασίας.

Πρόκειται λοιπόν, για διοικητικά πρόστιμα από 1.000 ως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες (15 μέρες αναστολή λειτουργίας στην πρώτη παράβαση, 30 ημέρες στη δεύτερη και 90 μέρες στην τρίτη παράβαση αν γίνεται εντός τριμήνου – 60 αν γίνεται εντός εξαμήνου).

Πηγή: ethnos.gr