Αντικατάσταση μαρμάρινης πλάκας στο βράχο του ΛΌΡΔΟΥ ΒΎΡΩΝΑ στη Λακυθρα από το σύλλογο μας.

Από το fb του Alkiviadis Zafeiratos