Λεφτά υπάρχουν, αν μπορείς να τα βρεις. Το παράδειγμα της Ιθάκης