Λειβαθώ: Κολόνες «σκιάχτρα» στον Λουρδά… (pics)

Κολόνες «σκιάχτρα» στον Λουρδά….

Κάνουμε έκκληση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να δει το θέμα για τον Λουρδά και να βρεθεί μια λύση υπογειοποίησης των καλωδίων.
Δεν γίνεται στην παραλία μας να έχουμε τέτοιες κολώνες “θέα”.
Μια κοινοποίηση παρακαλώ!!

https://www.facebook.com/LourdasKefaloniaGreece/posts/3131455466947018?__xts__%5B0%5D=68.ARDq99Wx-Wk-G58E047lpcPXRJ2k1upAilimqz5hdLxTgKFIosp_pH7oRvcwg6n2slKlESSpCZP_kFtZL0cnUs5Zq1w3hsF4uaS72WQxkS4jUhpij-3DP1bM8Oza7znwh7LDo16xUwVA6VKXVpride71aEYZdzLWho4_ug8G0rW7fhn51md3H2DY3wdthhYdjR5nIDfcnagZZ_kl5HI39C7jGngfFpvEBXlO0J1u6ASGBQoCYI_m–nDCheZcgDSxUGfTjfLAIhrYL-v9-TUTiRT_mTGt-3CTehmCOnaATXpLMQx_PLSSPXACWZ8TaTNDTKVFHBzzru9mKSQxU6uluhj3Q&__tn__=-R