Λειβαθώ: “Σε χρόνο ρεκορ το Νηπιαγωγείο Μεταξάτων ήταν αυτό που έπρεπε να είναι για τα παιδιά όλου του κόσμου”

Ανάρτηση της Αντιπροέδρου της Κοινότητας Μεταξάτων Μαρίας Βινιέρη

https://www.facebook.com/maria.vinieri.50/posts/10158501610621055?__xts__%5B0%5D=68.ARDEAN9Fp6i1VHx2-QgIY85gjqkHXWQaw7n0wNBIIRZWamZDvRhv3yq-pqgV9QpzucPK8U4xA9X7vnrLg45fbN67szLTPMk5TMkdGWg6QyQRrImeqtvO6UZX7bjKVY9YSR2dqOdexI1OXni4_jkRTKJaGvAZS9fAmIl8VHLv0lQLU8KSXU57ZBCljymhjnkRUF31Ntm2WNCCmoVnKwpW-YZMjOxLQ87v0fJcvjwOsAmX-UH6AX8_RyLQEGX4yf3AD9OEJTVbKDS9ceDFl-mN110VjAyZIZy5li8&__tn__=-R